Tanketrigger

Share

Humanistisk "trosforsvar"

Season 4, Ep. 46

Mange kristne og muslimske grupper bruker mye tid på å diskutere, studere, og utøve trosforsvar, apologetikk, for sine respektive livssyn. Finnes dette innenfor humanismen?


Føler vi et behov for å forsvare humanismen og humanistiske standpunkter?


Hvordan håndterer vi det når vi blir utfordret på livssynsstandpunkter?


Når må du forsvare ditt livssyn, hva svarer du, kjære lytter?

Til teistiske lyttere, argumenter mot vårt livssyn?


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes