Tanketrigger

Share

Vigsla jord

Season 2, Ep. 28

Hva er vigsla jord og er det en problemstilling for alle oss andre at jorden er vigslet? Hvis det er et problem eller en problemstilling, skyldes det velsignelsen eller eierskapet? Kan vi gravlegges i uviglsa jord?


Magni, Christian, og Therese fortsetter å snakke om ulike sider ved døden på Tanketrigger. Denne gangen snakker vi om jorden en gravlegges i og gravferdsregler.


Følg oss på Facebook og Instagram, og send oss spørsmål dere tenker vi bør besvare i denne podkastserien.

More Episodes